top of page
Sjøledninger, Seascan AS

Sjøledninger

Seascan AS har lang erfaring og faglig kompetanse på legging av sjøledninger. Vi utfører også kartlegging av eksisterende ledninger samt tilstandskontroll, inspeksjoner og utbedring av eventuelle avvik.

Sjøledninger, Seascan AS

Vi er en totalleverandør eller underleverandør innen prosjektering, installasjon og dokumentasjon av VA ledninger og sjøkabler. Ved å benytte god trasékartlegging i forkant av nyinstallasjoner, kan man lokalisere den optimale traséen slik at ledningen blir liggende uten høybrekk og mot fjell eller andre objekter eller formasjoner som kan skade produktet.

Under senkeprosessen benyttes nøyaktig posisjoneringsutstyr sammen med egenutviklet software. Dette sammen med trasékartleggingsgrunnlag gjør at ledninger og kabler blir installert med høy nøyaktighet på tiltenkt posisjon. Etterkontroll og sluttkontroll gjennomføres med ROV, dykking eller ved bruk av multistråleekkolodd.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller mer informasjon

bottom of page