top of page
ROV-tjenester, Seascan As

ROV-tjenester

ROV (Remote Operated Vehicles) har et bredt spekter av bruksområder og kan utføre mange oppgaver. Noen typiske oppgaver vi utfører med ROV inkluderer:

Undervannsinspeksjoner, Seascan AS

Undervannsinspeksjoner

ROV kan inspisere strukturer som brygger og kaier, sjøledninger, sjøkabler for skader, korrosjon eller tilstandskontroll. Rørinspeksjon av sjøledninger utføres utvendig, men vi har også samarbeidspartnere for innvendig inspeksjoner.

Miljøkartlegging og bunnundersøkelser, Seascan AS

Miljøkartlegging og bunnundersøkelser

Kartlegging av marine biologi og naturtyper for prosjektering av utslippstiltak, men også overvåkning av marint liv under produksjonssyklus innen oppdrett.

Rengjøring av inntaksiler, Seascan AS

Rengjøring av inntaksiler

Med våre egenutviklede spesialverktøy for ROV utfører vi rengjøringer av inntaksiler i ferskvann og sjø. Et bredt spekter av utstyr og fartøy gjør at vi kan ha adkomst til inntaksiler i ferskvann og innsjøer benyttet til drikkevann og prosessvann. Vi har også båter med elektrisk fremdrift for å benytte i sårbar natur som drikkevannskilder.

Kraftverk, Seascan AS

Kraftverk

ROV benyttes i kraftverksinspeksjoner på grunn av deres evne til å sikre nøyaktige og kostnadseffektive inspeksjoner. ROV gir økt sikkerhet ved å eliminere behovet for menneskelig inngrep i farlige miljøer. De gir også tilgang til utilgjengelige områder, inkludert undervannsstrukturer, for grundige inspeksjoner. Denne teknologien reduserer nedetiden for kraftverksanlegg, gir høykvalitetsdata for vedlikeholdsbeslutninger, og gir en kostnadseffektiv løsning for å opprettholde driftskvaliteten i kraftverk.

Lokalisering av nedgravde kabler, Seascan AS

Lokalisering av nedgravde kabler

Vi har utstyr til å detektere og posisjonere nedgravde fiber og strømkabler i sjøbunnen ved å måle magnetfeltet.

Søk og redning/SEAO, Seascan AS

Søk og redning / SEAO

ROV kan brukes i søk- og redningsoperasjoner for å undersøke områder som er vanskelig tilgjengelige for dykkere. Ofte i SEAO prosjekter så kartlegger vi med utstyr som høyoppløselig multistråle ekkolodd samt sidesøkende sonar før vi benytter ROV til søk og berging av savnet person. Ved å benytte ROV og sidesøkende sonar i SAR /SEAO-operasjoner, kan redningsteamet få tilgang til viktig informasjon som ellers ville vært vanskelig eller farlig å skaffe. Det øker sjansene for suksess i søket og redningsaksjonen og gjør det mulig å utføre operasjonene mer effektivt og trygt.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller mer informasjon

bottom of page