top of page

GDPR-Policy for Seascan AS

Sist oppdatert: 11.09.2023

Innledning

Denne GDPR-policyen beskriver hvordan Seascan AS ("Vi" eller "Selskapet"), med kontaktperson Bynjar Wiig, samler inn, bruker og beskytter personopplysninger i samsvar med EU's General Data Protection Regulation (GDPR).

Samling av personopplysninger

Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for formålene som er angitt nedenfor. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til:

  • Navn

  • E-postadresse

  • Telefonnummer

  • Bedriftsinformasjon

Bruk av personopplysninger

Vi samler inn og bruker personopplysninger for følgende formål:

  • Å levere våre tjenester.

  • Å oppfylle juridiske forpliktelser, inkludert bokføring og rapportering.

 

Databeskyttelse og sikkerhet

Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler. Dette inkluderer sikkerhetstiltak som kryptering, brannmurer og begrenset tilgang til personopplysninger.

 

Dine rettigheter

I samsvar med GDPR har du rett til å:

  • Få tilgang til dine personopplysninger.

  • Rette opp feilaktige eller ufullstendige opplysninger.

For å utøve dine rettigheter eller for ytterligere informasjon om personopplysningene vi behandler, vennligst kontakt Bynjar Wiig på mail@seascan.no

 

Endringer i denne policyen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne GDPR-policyen når som helst. Endringer vil bli kunngjort på vår nettside, og den reviderte policyen vil være gjeldende fra datoen den legges ut. Vi anbefaler at du jevnlig sjekker denne policyen for oppdateringer.

bottom of page